VCCI

VCCI và tổ chức khóa học kế toán

(DĐDN) –  Phục vụ DN, doanh nhân cũng chính là phục vụ đất nước. Bởi lẽ sự nghiệp làm giàu của “giới công thương” theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh song hành và gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây chính mục tiêu phấn đấu của VCCI những năm qua.

 

 

 

Cứ mỗi năm vào dịp 13/10, đội ngũ doanh nhân VN lại đón nhận những lời chúc tụng, động viên của cộng đồng, của các tầng lớp trong xã hội vì đây là ngày họ chính thức được “khai sinh” lần thứ hai. Với vai trò là cơ quan của tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng DN, doanh nhân, tập thể cán bộ nhân viên cơ quan VCCI nhận thức được trách nhiệm phục vụ ngày càng cao của mình.

 

Tinh thần phục vụ doanh nhân có từ đâu?

 

Nếu nói tới doanh nhân VN thời kỳ phong kiến và thời kỳ Pháp thuộc thì vẫn còn khá ít ỏi và nhỏ bé. Cho dù, một số doanh nhân thời kỳ trước đã bắt đầu cạnh tranh với doanh nhân nước ngoài và tìm cho mình một con đường đi riêng. Nhưng về cơ bản họ vẫn đơn lẻ trước những nhà DN hùng mạnh đến từ bên ngoài.

 

Tuy nhiên, doanh nhân VN đã chính thức được công nhận là một lực lượng cách mạng, được nhà nước và nhân dân quan tậm phục vụ để mở mang hoạt động giúp xây dựng đất nước kể từ dấu ấn quan trọng “bức thư gửi giới công thương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chưa đầy một tháng sau ngày nước VN dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 13/10/1945, khi nghe tin giới công thương đã tập hợp lại thành Công thương cứu quốc đoàn và gia nhập vào Mặt trận Việt Minh, Người đã viết thư gửi “giới công thương”.

VCCI và tổ chức khóa học kế toán

Bức thư chưa đầy 200 chữ của Người là văn kiện lịch sử đầu tiên của Đảng và Nhà nước về đội ngũ doanh nhân. Người viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi hoạt động phát triển kinh tế của doanh nhân, DN lúc đó là những đóng góp cho đất nước. Người đã gắn chặt hai nhiệm vụ phát triển kinh tế của doanh nhân, DN với giải phóng dân tộc của toàn dân vào cùng một mục tiêu xây dựng đất nước. “Việc nước việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương nghiệp thịnh vượng”. Chính vì vậy, Người đã đưa ra lời cam kết: “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”.

 

Như vậy, tinh thần phục vụ doanh nhân, DN đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách đây tròn 69 năm. Mối quan hệ dân giàu nước mạnh, nước mạnh dân giàu đã được người đưa ra rất biện chứng. Bức thư thể hiện cái nhìn rất sâu sắc của người về mục tiêu phát triển đất nước và đặt ra một tinh thần phục vụ “tận tâm” đối với doanh nhân, DN.

 

Tuy nhiên, vì những lý do lịch sử, “giới công thương” đã không được đánh giá đúng mức và phải chịu nhiều định kiến, trong nhiều thập kỷ. Phải đến công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mới tiếp cho doanh nhân, DN một luồng sinh khí mới. Tinh thần phục vụ doanh nhân, DN trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được tái lập trở lại với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần.

 

Tiếp theo Đại hội VI, nhiều Nghị quyết của Đảng hoặc pháp luật chính sách của nhà nước đều hướng tới các chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả khu vực DNNN, khu vực HTX và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Với tinh thần phục vụ cộng đồng doanh nhân, DN vì mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, nền kinh tế nước nhà đã có những bước phát triển vượt bậc, đội ngũ doanh nhân, DN đã lớn mạnh không ngừng.

 

Kể từ đó đến nay, nước ta có hàng triệu doanh nhân đang đứng mũi chịu sào, lãnh đạo, điều hành gần 500 ngàn DN, 15 ngàn hợp tác xã, 4 triệu hộ kinh doanh đã và đang góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới.

 

Phục vụ DN với trách nhiệm của VCCI

 

Là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nhân, DN, VCCI luôn ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất của mình là phục vụ doanh nhân, DN. Trong Chương trình hành động của mình, VCCI tập trung vào nội dung chính: Tham mưu cho Đảng và Nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư; Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN, phát triển hiệp hội DN; Thực hiện vai trò đại diện người sử dụng lao động và nâng cao trách nhiệm xã hội của DN.

 

Sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, DN đã gắn chặt với niềm vui và tự hào của mỗi cá nhân cũng như toàn thể tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan VCCI. Nhớ lại ngày Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân VN”, tất cả hội viên, cán bộ nhân viên, và ban lãnh đạo VCCI đã vui mừng biết bao khi đề xuất Ngày Doanh nhân VN của Chủ tịch VCCI được chấp nhận và Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định công bố ngày Doanh nhân VN.

 

Tiếp đến, cũng chính VCCI đã kiến nghị và trực tiếp tham gia biên tập đề án trình Bộ Chính trị để từ đó ban hành Nghị quyết 09 về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa”. Không những vậy, vị trí của “giới công thương” ngày ấy đã được xác lập trong Hiến pháp 2013.

VCCI và tổ chức khóa học kế toán

Trở lại với sự ra đời của Nghị quyết 09 -NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (NQ 09). Đây là thời điểm được xem là khó khăn nhất của cộng đồng DNVN kể từ khi hội nhập. Đã có hàng trăm ngàn DN phải đóng cửa, ngừng hoạt động và giải thể. Đằng sau nó là mồ hôi, nước mắt, là tài sản tích lũy của DN sau nhiều năm, là công ăn việc làm của hàng trăm ngàn người lao động.

 

Tính kịp thời của Nghị quyết 09 đã thể hiện tầm nhìn của Đảng về một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định tới việc phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai Nghị quyết 09, với những nội dung rất cụ thể: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các DN hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, DN có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

 

Có thể nói, tinh thần triển khai Nghị quyết 09 đã lan tỏa tới cả bộ máy chính trị, tới toàn bộ hệ thống pháp luật của Quốc hội, thông điệp Thủ tướng, một loạt các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ.

 

 

Tính kịp thời của Nghị quyết 09 đã thể hiện tầm nhìn của Đảng về một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định tới việc phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

 

Một trong những điểm nổi bật về chính sách có thể kể đến như việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với quyết tâm cải cách rộng lớn nhất và quyết liệt từ trước đến nay, đặt cải cách thể chế trong cuộc đua tranh khu vực. Trong đó, đáng chú ý, Nghị quyết 19 đã nêu ra yêu cầu 2 năm, cụ thể từ nay đến năm 2015, cải cách thể chế phải đạt mức tiên tiến củaASEAN. Tiếp theo đó là Chỉ thị 11 của Thủ tướng về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN sau cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng kinh doanh vào cuối tháng 4 vừa qua.

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 09, trong những năm qua, tinh thần phục vụ của VCCI luôn gắn chặt với các hoạt động như tham mưu cho Đảng, Nhà nước, góp ý xây dựng chính sách pháp luật… VCCI cũng đặc biệt quan tâm tới các hoạt động hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực… Một hoạt động khác của VCCI được dư luận xã hội, nhất là các Bộ, ngành, địa phương và DN đánh giá cao là việc VCCI phối hợp với các đối tác tiến hành điều tra, nghiên cứu và công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) tạo động lực cải cách ở các địa phương ở Việt Nam.

 

Trong bối cảnh nền kinh tế và DN gặp nhiều khó khăn, với vai trò của mình, VCCI vẫn liên tục có nhiều nỗ lực trong các hoạt động nhằm hỗ trợ cho cộng đồng DN, doanh nhân vượt khó. Ghi nhận những đóng góp đó, tháng 8 vừa qua, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho VCCI vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 -2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Nhưng điều mà tập thể VCCI vui mừng hơn cả là chính từ tinh thần phục vụ của mình, VCCI đã giúp cho cộng đồng DN, doanh nhân đứng vững và phát triển. DN, doanh nhân cùng Chính phủ đã tháo gỡ được những khó khăn và đang từng bước phục hồi nền kinh tế. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tích cực các điều kiện để hội nhập, tham gia các hiệp định thương mại tự do quan trọng, TPP đang ở giai đoạn đàm phán nước rút và FTA VN – EU dự kiến sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm nay…

 

Để chuẩn bị cho DN, doanh nhân VN đón nhận những cơ hội mới, toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan VCCI đang sẵn sàng cho một tinh thần phục vụ mới, với yêu cầu cao hơn, tận tâm hơn. VCCI và tổ chức khóa học kế toán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s