Chính thức từ ngày 01/07/2016 chậm nộp thuế sẽ bị tính lãi 0.03%/ngày

Từ ngày 01/07/2016, các doanh nghiệp chậm nộp thuế sẽ bị tính lãi 0.03%/ngày cho số tiền thuế chập nộp, như vậy sẽ là 0.9%/tháng thay vì 0.5%/tháng như trước.

Khoản 3, điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua ngày 06/04/2016, đã quy định như vậy.

đi nộp thuế tại tổng cục thuế

– Luật này nêu rõ, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
– So với mức lãi suất 0,05%/ngày, tương đương 1,5%/tháng đang áp dụng lâu nay theo khoản 4, điều 5, Luật số 71/2014/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế – thì mức lãi suất vừa được thông qua có giảm hơn.
– Trước đó, tại tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các luật về thuế, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế không nên quy định mức cụ thể tại Luật mà giao Chính phủ quy định phù hợp với từng thời kỳ. Làm như vậy để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.
– Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế đã được điều chỉnh qua các thời kỳ (sửa đổi nhiều lần) nhưng sự điều chỉnh này chưa theo kịp với thực tế, có thời gian thì cao hơn lãi suất ngân hàng, có thời gian thì lại thấp hơn lãi suất ngân hàng. Với mức tỷ lệ 0,05%/ngày áp dụng từ 1-1-2015, tương ứng với khoảng 18%/năm là cao hơn lãi suất ngân hàng giai đoạn này (chỉ khoảng 9,5-10,5%).
– Tỷ lệ tiền lãi đối với khoản thuế nộp chậm đã được điều chỉnh qua các lần sửa đổi Luật Quản lý thuế.
– Tại thời điểm năm 2006, khi Luật Quản lý thuế được thông qua, mức xử phạt đối với khoản chậm thuế chậm nộp là 0,05%/ngày.
– Đến năm 2012, tại Luật số  21/2012/QH13, Quốc hội quy định có hai mức: 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp không quá chín mươi ngày và 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối vượt quá thời hạn chín mươi ngày.
– Đến 2014, tại Luật số 71/2014/QH13, tỷ lệ này được quy định lại là 0,05%/ngày.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
>>Xem thêm:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s