Hướng dẫn phân loại tiền lương

Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại tiền lương theo các nhóm khác nhau.

Phân loại tiền lương gồm 2 loại sau:

1.  Phân loại theo thời gian lao động

Là toàn bộ những lao động thường xuyên có trong danh sách gồm có số hợp đồng dài hạn. Ngoài ra còn có lao động tạm thời mang tính thời vụ.

2.  Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất

–  Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.

–  Lao động gián tiếp sản xuất là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đó là bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…

+  Lao động thường xuyên có ký hợp đồng lao động, có trong bảng lương: Lao động ngắn hạn và lao động dài hạn.

+  Lao động không thường xuyên:  Hợp đồng khoán việc, hợp đồng giao việc

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Hướng dẫn phân loại tiền lương

>>Xem thêm:

– Tài liệu kế toán

Lớp học kế toán ở Hoàng Mai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s