Hướng dẫn phân loại vốn theo Tài sản

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi muốn tiến hành kinh doanh đều phải có vốn. Dưới đây KTHN sẽ hướng dẫn phương pháp phân loại vốn theo Tài sản  cho các doanh nghiệp.

1.  Loại 1: Vốn Lưu động (Tài sản)

–  Tài sản lưu động được biểu hiện bằng tiền góp toàn bộ Tài sản của doanh nghiệp có thời gian luân chuyển ngắn, thường trong một kỳ kinh doanh hay trong vòng một năm. Có thể phân TSLĐ thành ba loại:

+ TSLĐ sản xuất

+ TSLĐ lưu thông

+ TSLĐ Tài chính

*TSLĐ sản xuất: Là những tài sản dự trữ trong quá trình sản xuất (Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tồn kho)

*TSLĐ lưu thông: Là thành phẩm, hàng hoá, dự trữ trong kho hay gửi đi bán, tiền mặt, tiền gửi.

2.  Loại 2: Tài sản cố định

–  Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, có thời gian di chuyển dài, thường trên một năm tuỳ theo tính chất đầu tư.

–  TSCĐ hữu hình: Là biểu hiện bằng tiền có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài (máy móc, thiết bị, nhà xưởng). Tài sản có thể từ doanh nghiệp mua sắm hoặc xây dựng hay đi thuê dài hạn.

–  TSCĐ vô hình:  Là tài sản phản ánh một lượng giá trị mà doanh nghiệp đã thực sự đầu tư, xuất phát từ lợi ích hay đặc quyền đặc lợi doanh nghiệp (bằng phát minh, sáng chế, quyền sử dụng đất.)

–  TSCĐ tài chính: Là các khoản đầu tư tài chính dài hạn, với mục đích kiếm lời, đầu tư liên kết, liên doanh, mua chứng khoán, cho vay. Đây là những khoản đầu tư dài hạn (Trên 1 năm).

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Hướng dẫn phân loại vốn theo Tài sản

>>Xem thêm:

– Tài liệu kế toán

Lớp học kế toán tại Bắc Ninh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s