Phương pháp sửa chữa sai sót trong kế toán

Làm kế toán chắc chắn không thể tránh được những sai sót nhỏ vặt. Dưới đây KTHN sẽ chia sẻ phương pháp sửa chữa sai sót trong kế toán cho các bạn.

Khi phát hiện sổ Kế toán ghi bằng tay mà có sai sót tuyệt đối không được tẩy xoá làm mất số liệu ghi sai, mà phải sửa chữa theo ba phương pháp sau đây:

            1.  Phương pháp cải chính

– Là phương pháp trực tiếp thay thế phần giá trị sai bằng phần ghi đúng và thường áp dụng khi phần ghi sai phát hiện sớm trước khi cộng dồn số lượng hoặc chuyển sổ. Theo phương pháp này, KT dùng mực đỏ gạch ngang phần ghi sai và dùng mực thường ghi phần đúng vào khoảng trống phía trên bên cạnh ghi rõ họ và tên, chữ ký Kế toán trưởng.

2.  Phương pháp ghi bổ sung

–  Muốn bổ sung được Kế toán phải lập chứng từ ghi sổ bổ sung, phương pháp này chỉ áp dụng khi bỏ sót nghiệp vụ con số ghi thực tế và sai sót, phát hiện muộn khi đã cộng dòng số liệu. Thực tế phương pháp này KT bổ sung định khoản cùng quan hệ đối ứng với sự chênh lệch thiếu.

VD:  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 7.500.000

Đúng    Nợ TK 111        :   7.500.000

Có TK 112 :   7.500.000

Sai        Nợ TK 111       :   5.700.000

Có TK 112:   5.700.000

Ghi bổ sung

Nợ TK 111       :   1.800.000

Có TK 112:   1.800.000

(Tự lập chứng từ ghi sổ)

            3.  Phương pháp ghi sổ âm (đỏ)

–  Được sử dụng khi cần sử dụng giảm (kể cả xoá đi toàn bộ) con số đã ghi. Trường hợp này dùng bút đỏ để ghi con số đó hoặc đặt con số cần ghi vào trong khung hoặc trong ngoặc kép để xoá đi các con số ghi sai, thừa, lệch.

VD:     Đúng   Nợ TK 111      : 7.500

Có TK 112    : 7.500

Sai       Nợ TK 111      : 7.600

Có TK 112  :  7.600

–  Điều chỉnh bút toán âm dùng bút đỏ ghi

Ghi lại bút toán ngày bao nhiêu rồi điều chỉnh lại.

4.  Sửa chữa trên máy

–  Trường hợp ghi rõ trên máy tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng phương pháp sửa chữa. Nếu chưa in số thì sửa chữa trực tiếp trên máy, nếu sau khi in số thì sửa chữa theo ba phương pháp trên và đồng thời sửa chữa trên máy sau đó mới được in số.

–  Trường hợp phát hiện kế toán thiếu do sai sót trước khi làm báo cáo tài chính năm mà đã nộp cho cơ quan thuế thì phải sửa chữa kế toán của năm đó sau đó nộp lại Báo cáo tài chính.

–  Trường hợp phát hiện có sai sót nhưng không trọng yếu trên BCTC sau khi in số phải ghi chú vào dòng cuối của năm KT có bị sai sót đó.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phương pháp sửa chữa sai sót trong kế toán

>>Xem thêm:

– Tài liệu kế toán

Lớp học kế toán tại Hải Phòng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s