Một số khoản chi không được tính vào chi phí

Một số khoản chi không được tính vào chi phí

Không phải khoản chi nào cũng được tính vào chi phí cho doanh nghiệp đâu nhé. Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ liệt kê ra các khoảng chi không được tính chi phí gồm:

– Các khoản tiền thưởng cho ít lao động không mang tính chất tiền lương hoặc ko được ghi cụ thể, các điều khoản được thể hiện trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước tập thể.

– Tiền lương tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ kết toán , hết năm thực tế chưa. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ xung quỹ tiền lương của năm  sau, liền kề nhằm chi trả không bị gián đoạn hoặc không được sử dụng vào  mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định  nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiệ.

– Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ, thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị mà không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh.

– Chi phí lãi tiền vay mà vượt quá mức 150% mức lãi cơ bản ngân hàng nhà nước.

– Chi lãi tiền vay để góp vốn yếu tổ kể cả doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

– Phần chi khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng, khánh tiết, hội nghị mà vượt quá 10%. Còn doanh nghiệp mới thành lập thì không được vượt quá 15% trong 3 năm đầu (chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập từ 01/01/2009) đối với công ty thương mại tổng hợp số được chi không bao gồm giá vốn.

-> Phân theo yếu tố tài sản.

+ Yếu tố nguyên vật liệu (tùy theo từng công ty tối đa 60%)

+ Yếu tố bảo hiểm theo quy định (tối đa 22%)

+ Yếu tố khấu hao công cụ, dụng cụ, TSCĐ.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Một số khoản chi không được tính vào chi phí

Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp tại Biên Hòa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s